• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Etyczne inwestowanie: zyski vs. wartości.

Polska dopiero raczkuje na rynku innowacji. Dla skonfrontowana w Stanach Zjednoczony co roku raportowanych jest około 200 tysięcy patentów. Istotne jest uświadomienie biznesmenom jak ważne dla naszego kraju jest zgłaszanie patentów. Co to w komplecie jest patent? Dla firmy to dokument stwierdzający, że dany wymysł jest jej oraz nie został skopiowany. Dla Polski to następne miejsca pracy. Uprzejmie zapraszamy – Projekty inwestycyjne Lublin. Na co wolno przeznaczyć dotacje unijne? Na przykład na pokrycie kosztów zameldowania wynalazku do Urzędu Patentowego lub też na węszcie procedury unieważnienia patentu jeśli zachodzi podejrzenie plagiatu. Pieniądze z dotacji są w stanie też być przekazane na wszelkie opłaty urzędowe, których w trakcie zgłaszania patentu jest dość niemało. Między innymi: tłumaczenie zaświadczeń, koszty spraw sądowych. Ważnym argumentem na plus jest to, że wnioski można zgłaszać w trybie ciągłym. Co oznacza, że nie ma wskazanych terminów oraz konkursów. Jedna firma może zgłaszać parę wniosków o patentowe dotacje. Optymalna kwota dotacji wynosi 400 tysięcy złotych. Śladowa 2 tysiące.

1. Wejdź

2. Wejdź

3. Sprawdź tutaj

4. Przeglądaj

5. Przeglądaj Rola przedsiębiorstw w społeczności lokalnej.

Categories: Biznes

Comments are closed.